Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) με μια σειρά καινοτόμων δράσεων αναβαθμίζει τη λειτουργία και συμβάλει στην αύξηση της δυναμικής της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι, αποτελούν έναν νέο ενεργό θεσμό στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης σε επίπεδο Δήμων, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων για την ανάπτυξη Στρατηγικών Πλαισίων Ανάπτυξης, που θα έχουν προστιθέμενη αξία για το επιχειρηματικό οικοσύστημα.